Quick Links: Talumpati | Licensed Librarians | Filipiniana Online | Stereotypes | Leadership | The Philippines

FO: Bukas Palad's "Humayo't Ihayag"Humayo't Ihayag
Lyrics: Manoling Francisco, SJ, Johnny Go, SJ, and Louie Catalan, SJ
Music: Manoling Francisco, SJ
Performed by: Bukas Palad

In the spirit of the season, watch the video of this song and reflect on the fact that although it's not really a Christmas song, there is so much joy in it that it gets sung a lot during Christmas. The lyrics below are from the Bukas Palad website. The translation is mine.

HUMAYO'T IHAYAG
Humayo't ihayag (Purihin Siya!)
At ating ibunyag (Awitan Siya!)
Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus
Ang Siyang sa mundo'y tumubos

KORO:
Langit at lupa, Siya'y papurihan
Araw at tala, Siya'y parangalan
Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan
Aleluya

Halina't sumayaw (Buong bayan!)
Lukso sabay sigaw (Sanlibutan!)
Ang ngalan Niyang angkin singningning ng bituin
Liwanag ng Diyos sumaatin (KORO)

At isigaw sa lahat
Kalinga Niya'y wagas
Kayong dukha't salat
Pag-ibig Niya sa inyo ay tapat
GO FORTH AND PROCLAIM
Go forth and proclaim (Praise Him!)
And let us reveal (Sing to Him!)
God's salvation on the cross of Christ
Who redeemed the world

CHORUS:
Heaven and earth, praise Him
Sun and stars, glorify Him
Let us celebrate God's love for everyone
Alleluia

Come let's dance (The whole nation!)
Jump and shout (The universe!)
The name He owns is as bright as a star
God's light is with us (CHORUS)

And shout it to everyone
His love is pure
You who are poor and needy
His love for you is steadfast

Categories: Religion, Filipiniana Online

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...