Quick Links: Talumpati | Licensed Librarians | Filipiniana Online | Stereotypes | Leadership | The Philippines

FO: Pinoy Ako

"Pinoy Ako" is the theme song of "Pinoy Big Brother." But this post is about the song and not the show. Download the song at pinoy.rickey.org. I modified the lyrics I found at Lyrics! and provided a rough translation of the lyrics below for the benefit of those who can't understand Tagalog.

Some have suggested that the song was copied from another song. I don't mind. If you think about it, adapting (note: some will probably call it stealing) foreign originals is actually very Filipino. Pinoy ako!

Pinoy Ako
(Orange And Lemons)

Lahat tayo'y mayro'ng pagkakaiba
Sa tingin pa lang ay makikita na
Iba’t ibang kagustuhan
Ngunit isang patutunguhan

Gabay at pagmamahal ang hanap mo
Magbibigay ng halaga sa iyo
Nais mong ipakilala
Kung sino ka man talaga
Chorus:
Pinoy
Ikaw ay Pinoy
Ipakita sa mundo
Kung ano ang kaya mo

Ibang-iba ang Pinoy
Wag kang matatakot
Ipagmalaki mo
Pinoy ako, Pinoy tayo
'Pakita mo ang tunay at kung sino ka
Mayro’n mang masama at maganda
Wala namang perpekto
Basta magpakatotoo

Gabay at pagmamahal ang hanap mo
Magbibigay ng halaga sa iyo
Nais mong ipakilala
Kung sino ka man talaga [chorus]

Talagang ganyan ang buhay
Dapat ka nang masanay
Wala ring mangyayari
Kung laging nakikibagay

Ipakilala ang 'yong sarili
Ano man sa 'yo'y mangyayari
Ang lagi mong iisipin
Kayang kayang gawin [chorus]
All of us are different
One look and it's obvious
We like different things
But share similar objectives

You're looking for guidance and love
For what will give meaning to you
You want to let people know
Who you really are
Chorus:
Pinoy
You are Pinoy
Show the world
What you can do

The Pinoy is very different
Don't be afraid
Be proud
I am Pinoy, we are Pinoy
Show the truth and who you are
Both the good and the bad
No one's perfect
Just be true to yourself

You're looking for guidance and love
For what will give meaning to you
You want to let people know
Who you really are [chorus]

That's what life is like
Get used to it
Nothing will happen
If you always try to please

Introduce yourself
Whatever will happen to you
Always keep in mind
That you can do it [chorus]


Category: Filipiniana Online

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...