Quick Links: Talumpati | Licensed Librarians | Filipiniana Online | Stereotypes | Leadership | The Philippines

FO: Talumpati

See also the category "Talumpati." And whether you found what you were looking for or not, please leave a comment below so I can help you better.
"Talumpati" (speech) is now the top keyword that brings searchers to this blog. It looks like many teachers are asking their students to look for speeches that they can recite in class.

Below are links to speeches in Tagalog that are available online. The speeches are not, in my opinion, appropriate for what teachers have in mind. Some were not even really delivered as speeches. But these will have to do for now.

Going forward, I hope to reprint speeches made in Tagalog—or translate those delivered in English—that will be suitable for use in the classroom. If you have any suggestions, please leave a comment below.

Ako'y Si Ragam
Raha Baginda
Mula sa Malaka hanggang Maynila ay kilala ng lahat ang pangalang Nakoda Ragam na kanilang pinanganganinuhan, sa kabila ng aking pagiging maharlika.
Pagkakaisa: Ang Tunay na Diwa ng EDSA
Joseph Ejercito Estrada
Kung nagsama-sama tayo noon—bata man o matanda, may-kaya o wala, Kristiyano at Muslim, bakit hindi tayo magsama-samang muli?
Kung Sa Bagay
Jose F. Lacaba
Wala akong maipapangako kundi pangako. Wala akong maibibigay kundi sakit ng ulo.
Speech During the 142nd Birth Anniversary of Dr. Jose P. Rizal
Gloria Macapagal-Arroyo
May diwa ng kabayanihan sa bawat isa sa atin. Kailangan lamang na isabuhay natin ito para na rin sa ating kapakanan at sa mga henerasyon pang darating.
Ipagbunyi ang Ika-40 Anibersaryo ng Kabataang Makabayan
Jose Maria Sison
Sinadya nating mga tagapagtatag na piliin ang karaarawan ni Andres Bonifacio bilang araw ng pagtatatag para parangalan ang kanyang pamumuno sa lumang demokratikong rebolusyon ng 1896...

Category: Filipiniana Online, Talumpati

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...